Kvalitāte

📲 ZVANIET (+371)-28-65-11-93
💬 WHATSAPP (+371)-23-77-17-64

KVALITĀTES VADLĪNIJAS

„ELEKTRODARBI” komandas kvalitātes vadlīnijas balstās uz galalietotāja elektroierīču, elektroietaišu un kompleksu risinājumu vēlamās funkcionalitātes pilnīgu nodrošinājumu, pārsniedzot plānoto veiktspējas/dīkstāves attiecību un nodrošinot maksimālu energoefektivitāti, kā arī augstāko iespējamo ekspluatācijas drošību.

Elektronikai — jābūt elektroniskai, enerģētikai — jābūt enerģētiskai, ekonomijai — jābūt ekonomiskai, drošībai — jābūt drošai.
„ELEKTRODARBI” komanda

KVALITĀTE UN DOKUMENTĀCIJA

Sertifikāti, licences, apliecības, deklarācijas, akti un apliecinājumi apstiprina likumos noteikto prasību ievērošanu. Dokumenti nodrošina darba izpildītāja atbildības un galalietotāja aizsardzības tiesiskumu. Taču juridiski dokumenti nevar pasargāt no reālām dzīves situācijām, kuru rezultāts var būt traumas vai pat traģiskas sekas.

Galalietotājam elektroietaišu ekspluatācijas laikā ikviena elektriķa kļūda var būt liktenīga.
„ELEKTRODARBI” komanda

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS STRATĒĢIJA

Vārdam liela nozīme var būt humanitārās zinātnēs, bet eksaktās zinātnēs ir vienkārša prasība — runāt un rakstīt tikai to, ko var pierādīt. Pamatojoties uz šādu stratēģiju, mūsu mērķis ir piesaistīt katrai problēmsituācijai atbilstošāko attiecīgajā specializācijas jomā pieredzējušu nozares ekspertu. Tādejādi mēs apliecinām, ka ikvienas mūsu darbības mērķis ir patiesa klienta apmierinātība.

Elektriķis Rīgā +/-80 km un avārijas elektriķa pakalpojumi ⌁

© „ELEKTRODARBI” komanda (elektriķa pakalpojumi, elektriķis Rīgā), 1991-2022

Facebook LinkedIn