Pakalpojumi

📲 ZVANIET (+371)-28-65-11-93
💬 WHATSAPP (+371)-23-77-17-64

Novēršam avārijas situācijas un labojam kļūdas.
„ELEKTRODARBI” komanda

ELEKTRIĶIS RĪGĀ +/-80 KM UN AVĀRIJAS ELEKTRIĶA PAKALPOJUMI

„ELEKTRODARBI” komandas elektrospeciālisti un datorspeciālisti sniedz šādus pakalpojumus:

• Elektroietaišu serviss
Avārijas remonts, preventīva profilakse, plānota apkope, kļūdu diagnostika, funkcionalitātes un drošības audits.
• Elektromontāža
Elektroietaišu uzstādīšana, pieslēgšana, sagatavošana ekspluatācijai.
• Atbalsts pa telefonu
Problēmsituācijai atbilstoša nozares eksperta konsultācijas.
• Rezerves daļu nodrošinājums
Sagādes pakalpojumi — meklēšana, izmaksu saskaņošana, pasūtīšana, piegāde.

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS

„ELEKTRODARBI” servisa centra tehniskā atbalsta komanda strādā šādās jomās:

• Elektrotehnika
Enerģētika, elektronika, telekomunikācijas un datortehnika.
• Automātika un automatizācija
Ražošanas iekārtu serviss, ēku serviss. Autonomu vai attālinātu elektroietaišu/procesu vadības, uzraudzības kontroles, kā arī datu ieguves, vizualizācijas, apstrādes un telemetrijas sistēmas.
• Elektroinstalācija
Ārējās kabeļu līnijas, iekšējā elektroinstalācija, pārkaršanas, īsslēguma, diferenciālā, virsstrāvas, zemsprieguma, pārsprieguma aizsardzība, zibensaizsardzība, iezemēšana.

MĒRĶAUDITORIJA

Mēs strādājam, lai maksimāli ātri un efektīvi novērstu avārijas situācijas, kā arī labotu citu pieļautās kļūdas. Turklāt mums šajā jomā ir pietiekami sekmīga un ilga pieredze kā komercsektorā un rūpniecībā, tā arī privātās mājsaimniecībās jeb aiz elektroapgādes uzņēmuma uzstādītā elektroenerģijas skaitītāja.

Avārijas elektriķa pakalpojumi tiek veikti profesionāli tad, kad darbu uzņemas pieredzējis mūsu komandas elektriķis Rīgā vai Pierīgā.
„ELEKTRODARBI” komanda

Cena par vienu izbraukumu € 35,00* bez PVN, cena par darbu € 29,00* stundā bez PVN.

Lai sazinātos ar „ELEKTRODARBI” komandu, lūdzu, aizpildiet pieteikuma veidlapu vai zvaniet. Tālruņa numurs: (+371)-28-65-11-93.

* Piemaksas apmērs par darbu valsts svētku dienās – 100%, bet par darbu nakts stundās (no plkst. 22:00 līdz 06:00) – 50%.

Elektriķis Rīgā +/-80 km un avārijas elektriķa pakalpojumi ⌁

© „ELEKTRODARBI” komanda (elektriķa pakalpojumi, elektriķis Rīgā), 1991-2022

Facebook LinkedIn